Evald Andersen fortæller om sin bog onsdag den 19. maj
aarup og hjerup: "Den 31. januar 1642 blev Mette Jensdatter, der var født i Ebberup, dømt på Baag Herreds Ting af herredsfoged Isack Mouritsen fra Helnæs. På ridder og kongelig befalingsmand Jørgen Brahe til Hagenskov og Hvedholms vegne mødte ridefoged Bertel Jensen, som anklagede den syndige pige for 7 gange at have ladet sig besove og avlet børn med forskellige mandspersoner."

Sådan kunne man ikke opføre sig, og pigen "skulle stryges for kagen", dvs. piskes. Pigen bad om tilgivelse, men nej, dommeren lod ikke nåde gå for ret, så pigen blev pisket, og dermed kunne Knud Skarpretter i Sallinge tjene tre rigsdaler, for at piske synderen.

Det kan man læse i en bog, der tager udgangspunkt i det for længst forsvundne Hjerup Tinghus, der fra slutningen af 1600-tallet frem til 1894 var det retlige centrum i Baag og Vends Herred, dvs. i grove træk det område, vi i dag kalder for Vestfyn.

Evald Andersen hedder forfatteren. Han stammer fra Ørsted, men bor i dag lidt udenfor Middelfart.

Plejer og sygehjælper

Igennem hele sit arbejdsliv - Evald Andersen blev i øvrigt født i 1950 - har han arbejdet som plejer og sygehjælper på psykiatriske hospitaler. En stor del af fritiden - og sådan har det være i mere end 30 år - går med at studere lokalhistorie.

- Jeg kan lide at beskæftige mig med noget, der er helt andet end mit arbejde, siger Evald Andersen, der i årenes løb bl.a. har kortlagt og beskrevet gårdene på sin fødeegn, og studeret kirkelige forhold og skolevæsenet samt de retlige forhold.

De grundlæggende studier af de retlige forhold foretog Evald Andersen fra 1989 frem til 2000, men først nu er det blevet til en bog.

Bogen har fået titlen "Pietate et Justitia", som stod på en tavle over Hjerup Tinghus. Ordene er på latin, på dansk ville man sige fromhed og retfærdighed.

Aarup Lokalhistoriske Arkiv står for udgivelsen af bogen, som er på 100 sider og koster 100 kroner.

Evald Andersen fortæller om sin bog ved et arrangement på Aarup Lokalhistoriske Arkiv - på Industrien - onsdag den 19. maj klokken 15.