Den gamle Falck-grund på Møllevej i Assens har i flere end 10 år ligget uberørt hen. Nu skal den sælges

Assens: Da Falck-folkene i efteråret 2004 rullede de sidste slanger sammen på den gamle Falck-station på Møllevej i Assens, lå det hen i uvisheden, hvad der skulle ske med den godt 3500 m2 store grund.

Små to år senere, i juli 2006, blev grunden med de eksisterende Falck-bygninger og garageanlæg købt af københavnske Ejendomsselskabet IDUN ApS.

På opdrag fra IDUN udarbejdede Nyborgarkitekten Uffe Harrebek herefter skitserne til tre tre-etagershuse med hver seks ejerlejligheder og tilhørende p-kælder.

Med i projektet var det forudsat, at bygningerne nænsomt skulle omkranses af indbydende grønne løsninger.

På denne baggrund kom en lokalplan fra Assens Kommune med en omlægning fra erhverv til beboelse i høring i efteråret 2007, og denne blev vedtaget og underskrevet den 24. juni 2008 af daværende borgmester Finn Brunse og kommunaldirektør Henning Qvick.

Dermed ventede naboerne kun på at nedbrydningsmaskinerne skulle gå i gang og at et nyt boligprojekt ville tage form.

Men finanskrisen medførte imidlertid, at der aldrig kom nogen maskiner, og siden er der intet sket på grunden.

Vildskud og ukrudt

Hovedbygningen på 238 m2 og garageanlægget med i alt otte store garager ligger i dag og sygner hen, mens grunden stille og roligt vokser til med vildskud og ukrudt.

Men hvor blev entreprenørmaskinerne egentlig af?

- Sammen med et andet udviklingsprojekt på Fyn købte vi os i sin tid ind i Falck-grunden med henblik på at opføre boliger. Det var tænkt lidt som boligerne på Brydes Allé, men efter lokalplanen var udarbejdet og antaget kom den økonomiske krise. Det medførte, at vi valgte at sætte alle planer i bero, fortæller advokat Peter Bjerregaard, der repræsenterer den nuværende ejer, som bestyrelsesmedlem i IDUN ApS.

Afbrudt samarbejde med lokal udvikler

Det københavnske investeringsselskab indgik samarbejde med den lokalforankrede ejendomsudvikler, Henning Hedemann.

Men dette samarbejde holdt ikke længe, for finanskrisen gjorde, at Hedemann måtte trække sig ud.

- Et afbrudt samarbejde med den lokale vestfynske ejendomsudvikler, Henning Hedemann, og en ændring af momsreglerne siden lokalplanens vedtagelse var nogle af de faktorer bag den nuværende ejers beslutning om fortsat at have udviklingsprojektet på hold, forklarer Peter Bjerregaard.

- Efter at projektet har ligget stille i snart syv år, er det nu blevet vores primære ønske at sælge ejendommen.

Og gerne inklusive byggeprojektet, forklarer Peter Bjerregaard, der gerne personligt stiller sig til rådighed med afgivelse af yderligere informationer til interesserede samt rundvisning på grunden i Assens.

Tegninger ligger klar

Peter Bjerregaard ser gerne, at en vordende køber har lokalkendskab eller i det mindste har tilknytning til Fyn.

- Vores drømmekøber er en lokal fynsk bygmester eller håndværksmester, der selv kan styre og finansiere opførslen af boligerne. Med den rette køber vil vi formentligt på sælgers side være indstillet på at udvise tilbageholdenhed med hensyn til forfaldstidspunkt for en større del af den kontante del af købesummen, til efter at udviklingen er gennemført. Vi vil på den måde kunne være behjælpelig med at få noget til at ske på den gamle Falck-grund i hjertet af Assens by, uddyber Peter Bjerregaard.

Også arkitekt Uffe Harrebek fra Harrebek Arkitekter i Nyborg, der i sin tid tegnede projektet i Assens, vil stadig gerne være med.

- Jeg mener stadig, at det var og er et godt projekt, som af mange omstændigheder desværre aldrig blev realiseret. Vi lavede skitserne og beregningerne og fik projektet vedtaget i lokalplanen. Derfor er det lige til at gå til, og vi vil selvfølgelig gerne stadig være med, hvis en eventuelt ny ejer vil realisere vores projekt, eller noget der ligner, siger Uffe Harrebek.

  • Af: